NORD EcoControl

Smart kontrollpanel for hele NORD-systemet

SMART, EFFEKTIVT, BEKYMRINGSLØST

Hele systemet kan enkelt designes til å være klart for bruk under de ulike kravene til hver bruker. På den andre siden kan deler av systemet brukes frittstående. I tillegg er ikke EcoControl begrenset til bruk i kun familieboliger, men passer også til bruk i leilighetsblokkerleiligheter eller mindre kommersielle installasjoner.

BRUKE ECOMODE

Med denne unike funksjonaliteten kan du bruke tilgjengelig overskudd av solcelleenergi i varmepumpene dine. Bruk systemets fulle kapasitet med EcoControl– og EcoMaster-enheter og maksimer besparelsene nå!