NORD EcoMaster

3-fázový asymetrický hybridní střídač

Vysoce účinný asymetrický hybridní střídač

PROVOZ V ÚSPORNÉM REŽIMU ECO

Díky této jedinečné funkci můžete využít tolik přebytku fotovoltaické energie,
kolik máte k dispozici. Využijte všechny možnosti systému se zařízeními
EcoControl a EcoMaster a maximalizujte své úspory již nyní!

SUPER ASYMETRIE PŘELÉVÁNÍ

Umožňuje převést volnou kapacitu střídavého proudu z jedné fáze do více
zatížené druhé fáze. V praxi může asymetrie na jedné fázi dosáhnout až 150
% jmenovitého výkonu, tj. 5 kW na fázi namísto obvyklých 3,3 kW. Tím se
výrazně zlepší vlastní spotřeba uživatele z uložené nebo přímo využívané
solární energie.

DOBA PŘEPNUTÍ NA ZÁLOHU < 10 ms

Zařízení NORD EcoMaster má vlastní interní stykače, které umožňují bezpečné
přepínání mezi provozem z distribuční sítě a zálohovaným výstupem. Výstup
zůstává pod napětím a k přepnutí zdroje napájení dojde během 10 ms, což je
dostatečné pro nepřetržitý provoz.

OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČŮ RELÉOVÝM KONTAKTEM

Střídač má bezpotenciálový reléový výstup pro signalizaci přebytku
fotovoltaické energie. Střídač tak pomáhá využívat maximum dostupné
energie a lze spínat různé spotřebiče v domě. Snadné spuštění pro
propojení fotovoltaických sektorů s vytápěním domu, ohřevem vody nebo
elektromobilitou. Pro rozšířená nastavení a využití až 7 spotřebičů stačí
použít zařízení Power Genius 3000 a rázem objevíte, jak udělat svůj systém
ještě chytřejším.

UVEDENÍ DO PROVOZU BEZ SÍTĚ ČI SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

Inovativní funkce zařízení NORD EcoMaster potěší zejména montážní firmy.
Kromě rychlé instalace (do 30 minut) nevyžaduje střídač pro spuštění
a počáteční nastavení distribuční síť ani sluneční svit. Díky DC napětí
získávanému z akumulace lze systém kdykoli uvést do provozu a práci
flexibilně plánovat.

ŠKÁLOVATELNOST VÝKONU AŽ 150 kW (AC)

Zařízení NORD EcoMaster se dodává ve výkonových řadách od 5 do 15 kW
(AC) a na straně fotovoltaického modulu může být zatíženo až na 18 kWp.
Je vhodné i pro menší průmyslové aplikace. Při vyšších nárocích umožňuje
funkce paralelního provozu připojit až 10 střídačů.

TÉMĚŘ NULOVÉ PŘETOKY

Hybridní střídače mají často problém dosáhnout provozu s nulovým přetokovým výkonem, zejména při nízkém odběru. Jedinečný systém NORD EcoMaster tuto záležitost dokonale zvládá a dotahuje nezatížené fáze na úroveň 8–14 W.

Jste připraveni na budoucnost? Získejte více informací právě teď!

Objevte novou generaci hybridních střídačů pro napájení vaší domácnosti zelenou energií.