Projekt NORD

NORD to prestiżowe stowarzyszenie europejskich przedsiębiorstw inżynieryjnych oraz uznanych uniwersytetów. Jego działalność rozpoczęła się w 2014 roku, przy wsparciu funduszy norweskich. Główną misją NORD jest tworzenie synergii między branżami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, ogrzewaniem budynków, dostarczaniem ciepłej wody dla gospodarstw domowych oraz elektromobilnością, skupiając się na zastosowaniach w mieszkaniach i małym przemyśle.

Poprzez inteligentne projektowanie, NORD umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej zielonej energii, co przekłada się na znaczne oszczędności i skrócenie czasu zwrotu z inwestycji. Dążymy do maksymalizacji korzyści ekologicznych i ekonomicznych, promując innowacyjne rozwiązania, które wpływają pozytywnie na naszą planetę i społeczeństwo.

Zaangażowanie w przedsięwzięcia NORD oznacza aktywny udział w kreowaniu bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska przyszłości, gdzie innowacyjne technologie i rozwiązania odnawialne odgrywają kluczową rolę. Razem zmieniamy świat na lepsze, budując bardziej ekologiczną i efektywną przyszłość dla wszystkich.

Globalna współpraca NORD

NORD dołącza do międzynarodowej grupy w celu transferu know-how i dalszego rozwoju swoich produktów w europejskich instytucjach badawczych i globalnych firmach technologicznych. Najbardziej zaawansowane technologie odnawialne są celem obecnego stulecia – leżą w interesie naszej przyszłości i ludzkości.

W celu transferu know-how i dalszego rozwoju swoich produktów NORD dołączył do międzynarodowej grupy europejskich instytucjach badawczych i globalnych firm technologicznych skupionych wokół NORDIC EDGE. Rozwój zaawansowanych technologii OZE oraz systemów magazynowania i zarządzania energią są jednym z największych wyzwań tego stulecia i leżą w interesie przyszłości całej ludzkości.

Poznaj naszych partnerów