We have the solution

Najlepsze wykorzystanie PV z technologią grzewczą

NORD jest stowarzyszeniem europejskich przedsiębiorstw inżynieryjnych oraz uznanych, prestiżowych uniwersytetów. Pierwsze przedsięwzięcia Nord rozpoczęły się już w 2014 r. przy wsparciu środków z funduszy norweskich. Centralną wizją Nord jest tworzyć połączenia między branżami zasobów odnawialnych, ogrzewania budynków, ogrzewania wody dla gospodarstw domowych i elektromobilności w zastosowaniach mieszkaniowych i małych obiektach przemysłowych. Inteligentne projektowanie umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej zielonej energii. Skutkuje to uzyskaniem jak największych oszczędności i skróceniem czasu zwrotu z inwestycji.

Gotowi na przyszłość? Dowiedz się więcej już dziś!

Odkryj nową generację menedżera nadwyżek zielonej energii.